Training voor trainers
Vaak word ik voor trainingen ingehuurd door de Galan School voor Training. Ik verzorg hier opleidingen voor beginnende alsook meer ervaren trainers gericht op specifieke onderdelen van het trainersvak. Daarnaast werk ik voor Schouten & Nelissen in een divers trainingsaanbod.
Zie verder samenwerkingsverbanden.

Training voor bedrijven
Op verzoek verzorg ik tevens trainingen voor bedrijven, variërend van een eendaagse training effectief leiderschap, tot een meerdaagse communicatietraining.

Supervisie voor trainers en coaches
In toenemende mate verzorg ik voor ervaren trainers en coaches supervisie, een vorm van coaching waarin zowel persoonlijke als inhoudelijke, werkgerelateerde vraagstukken aan de orde komen.

Voorbeeld
Vraag van de trainer: Hoe kan ik omgaan met weerstand? In een van de groepen waarmee ik werk, voert een bepaalde dame steeds het hoogste woord; ze heeft niet in de gaten dat anderen zich aan haar ergeren. Niemand zegt er echter iets van en ik voel zelf schroom haar in de groep aan te spreken. Lees verder

Aanpak: Tijdens de supervisie gaan we oefenen met elkaar één op één aanspreken. We bootsen de situatie na, de trainer spreekt mij aan volgens een stappenplan. Vervolgens bespreken we samen het effect van deze aanpak en spreken we af dat de trainer dit ook daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen.

Resultaat: Het effect is dat de trainer zich weer op de leerstof kan concentreren en meer rust uitstraalt. De deelneemster is zich inmiddels bewust van haar gedrag en de groep ervaart haar niet meer als een storend element.